CSV Kolding

CSV tilbyder specialundervisning til mennesker, der har fået en skade på hjernen

Det kan fx være efter blodprop, hjerneblødning, trafikskade eller lignende pludselig opstået skade. Der er også undervisningstilbud målrettet borgere med senfølger efter hjernerystelse og Covid-19.

På alle hold handler undervisningen altid om at kompensere for følgerne efter en skade.

Gennem undervisningen er målet at udvikle redskaber og strategier til hverdagen. Der er tale om holdundervisning på små hold, hvor det er fælles for kursisterne, at de alle har oplevet at få en skade på hjernen. 

De fleste kursister starter med at gå til undervisning på ét hold af to en halv times varighed. Derefter kan der evt. suppleres med flere hold.

Fokus i undervisningen
• Overblik og koncentration
• Hukommelse, planlægning og struktur
• Tale, lytte og forstå
• Livsmod og selvtillid
• Forståelse og erkendelse af den nye livssituation
• Selvstændighed og at blive mere selvhjulpen
• At kunne deltage i sociale sammenhænge
• Dialog og sparring med andre, der også har fået en skade på hjernen
• Viden om hvordan hjernen fungerer

CSV's tilbud er gratis for borgere bosat i Kolding Kommune, men man skal forud for opstart forbi til en visitationssamtale.

Sted: CSV, Skovvejen 1B, 6000 Kolding 

Tid: Undervisningen foregår typisk i tidsrummet mellem kl. 08.30 og 14.45.

 

Åben vejledning hver mandag på CSV 

CSV har etableret et nyt gratis tilbud målrettet borgere med en erhvervet hjerneskade eller personer, som er ramt af hjernerystelse. Du kan få hjælp til energiforvaltning, struktur og planlægning, at finde et fritidstilbud, øvrige muligheder i kommunen samt daglig økonomi, breve, netbank og E-boks.

Tid: Mandag kl. 9.00-10.00 er der mulighed for at komme forbi uden en aftale og få råd og vejledning. Dog ikke i skoleferierne.

Kontakt: CSV, tlf. 79 79 29 99 / csv@kolding.dk

 

Senfølger efter Covid-19

Nogle borgere oplever efter et sygdomsforløb med Covid-19 (Coronavirus), at de mangler energi og overskud, har svært ved at huske eller har svært ved at skabe struktur i hverdagen.

CSV har etableret holdundervisningsforløb med fokus på energiforvaltning, hukommelsestræning, bevægelse, mindfulness og åndedræt.

Det er gratis for borgere i Kolding og Fredericia Kommuner at deltage. Senfølgerne skal være konstateret lægefagligt, og man skal forbi til en visitationssamtale ved CSV inden opstart.

Kontakt: Fagkonsulent Hanne Holst, tlf. 79 79 48 99 / hannh@kolding.dk 

 

Du kan læse mere om CSV og deres tilbud her på deres hjemmeside