Center for senhjerneskade

Er du 18-65 år? Så kan du kontakte Center for senhjerneskade.

Her kan du bl.a. få støtte fra hjerneskadekoordinatoren som kan hjælpe, støtte og vejlede dig og sikre, at der er sammenhæng mellem sygehus og kommune og mellem de forskellige afdelinger du er eller skal i kontakt med.

Du kan få råd og vejledning i forhold til din nye situation i hjemmet, på arbejde og i fritiden - samt vejledning til hvilke tilbud og muligheder, der findes til borgere med erhvervet hjerneskade.

At få en skade i hjernen er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Det kan en hjerneskadekoordinator hjælpe dig med.

Hjerneskadekoordinator

At få en skade i hjernen er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Det kan en hjerneskadekoordinator hjælpe dig med. 

Kontakt: Hjerneskadekoordinator Marie Snogdal-Bech, tlf. 29 17 55 93 eller mail msnog@kolding.dk 

 

Bo og støtte tilbud:

  • Botilbud på Sjællandsvej med 27 pladser, for borgere med svære hjerneskader, der har brug for støtte døgnet rundt.
  • Dagtilbud på Sjællandsvej med 10 pladser for borgere med svære hjerneskader, der har brug for massiv støtte.
  • Tilbud om støtte i eget hjem (CORTEX), for borgere med erhvervet hjerneskade, som kan blive boende i eget hjem med støtte.
    CORTEX20, Bredgade 20, 6000 Kolding. Vi er et dagcenter for borgere med erhvervet hjerneskade, der ønsker at have samvær med andre i samme situation og/eller indgå i forskellige aktiviteter.

Kontakt: Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding, tlf. 79 30 81 00 / sjaellandsvej@kolding.dk 

 

Du kan læse mere om Center for senhjerneskade her på hjemmesiden