Sorggrupper

Sorggrupper er for dig, der har mistet og står tilbage efter et dødsfald. Måske har du næsten lige mistet, eller dit tab ligger flere år tilbage?

I en sorggruppe møder du forståelse fra andre i samme situation.

Du kan dele sorger og glæder, bekymringer og erfaringer med andre i et inspirerende og trygt fællesskab.

Der findes forskellige tilbud om at deltage i en sorggruppe i regi af f.eks. kirken eller en frivillig organisation 

Sorggruppe i Skanderup Sogn 

Sorggruppen er Skanderup kirkes tilbud, men det er ikke en forudsætning, at du har tilknytning til kirken.

Gruppen er åben for alle, og deltagelse er gratis.

Gruppen ledes af Gerda Nebel-Hansen, som er uddannet diakon, og Kirsten Torndahl, som er sygeplejerske.

Tid: Når mindst 5 personer har tilmeldt sig et forløb, aftales opstartstid m.m.

Kontakt: Gerda på 4096 8386 eller skg@os.dk for tilmelding og orientering

 

Sorggruppe i Kolding Selvhjælp

Alle kan blive ramt af sorg, sygdom eller problemer, som er svære at håndtere.

Selvhjælpsgrupperne går ud på, at grupper af mennesker med den samme type problemer hjælper hinanden ved at udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Har du lyst til at være med i gruppen?

Sted/ Tid: Banegårdspladsen 2, 2 sal, 6000 Kolding. Vi starter efter behov.

Kontakt: Kolding Selvhjælp, tlf. 75 50 79 02 / mail: info@koldingselvhjaelp.dk