Sundhedscenter Kolding

Sundhedscenter Kolding er hele kommunens sundhedscenter

Formålet med Sundhedscenter Kolding er at give borgerne én indgang til det kommunale sundhedsvæsen.

I Sundhedscenter Kolding kan du finde afdelingerne Sundhed og Træning, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sundhedsplejen, Den kommunale tandpleje, Sygeplejen og Døgnrehabilitering Kolding. 

Du kan som borger i Kolding Kommune henvende dig, hvis du har behov for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering eller tilbud i sygeplejeklinikken. 

Du kan også møde vores pårørendeguide og forskellige patientforeninger i Sundhedscenter Kolding, og demensfællesskabet Lillebælt har også kontor her.

Der arrangeres også foredrag, Åbent hus dage m.m. i Sundhedscenter Kolding.

 

Infokontor for patientforeninger

Alle patientforeninger i Kolding har tilbud om at sidde på infokontoret på udvalgte tidspunkter, hvor de sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Sundhedscenter Kolding har annonce i Kolding Ugeavis en gang i kvartalet, hvor du kan finde en oversigt over, hvilke foreninger der sidder i infokontoret, og hvornår du kan møde dem. Opslaget hænger også på døren ind til lokalet. 

Kontakt: Har du spørgsmål vedr. infokontoret, kan du kontakte Britta Steffensen Brødsgaard fra Sundhedscenterets sekretariat, tlf. 79 79 6000 / sundhedscenter@kolding.dk 

 

Du kan læse mere om Sundhedscenter Kolding her på Kolding Kommunes hjemmeside - hvor du også kan finde kontakt oplysninger, hvis du har spørgsmål til tilbuddene i Sundhedscenteret.

Du kan også følge Sundhedscenter Kolding på Facebook