Parkinsonforeningen

I Parkinsonforeningen kan du få råd og vejledning, om livet med parkinson, både som patient og pårørende

Hvert år modtager 800 mennesker i Danmark diagnosen Parkinsons sygdom.

For det menneske, der får diagnosticeret en kronisk, fremadskridende sygdom som parkinson, vil det oftest medføre mange tanker og følelsesmæssige reaktioner. Hvordan vil livet blive påvirket både her og nu og ikke mindst ud i fremtiden?

Men tankerne og reaktionerne kommer ikke kun til den, der pådrager sig sygdommen. Det samme sker også for de mennesker, der er tæt på i hverdagen - de pårørende. Pårørende oplever hver på deres måde, at også deres liv påvirkes i takt med, at sygdommen udvikler sig hos personen med parkinson.

Parkinsons sygdom fremtræder forskelligt fra person til person. Men ligesom sygdommen fremtræder individuelt har hver person - og familie - også sin individuelle måde at reagere på. Alligevel er der nogle generelle temaer, og måden at forholde sig til dem på er ens for alle.

I Kolding kan du møde Lokalkredsen, Sydøstjylland.

Sydøstjyllands kreds tilbyder et klubliv, hvor parkinsonramte og pårørende kan mødes med andre i samme båd. Vi arrangerer også sociale aktiviteter, foredrag og samvær. 

Pt. har vi ikke så mange aktiviteter i Kolding, men du er velkommen til at kontakte vores kredsformand Ingeborg Uldahl, hvis du vil høre mere om mulighederne. 

Sammen er vi rystende stærke.

Kontakt: Formand Ingeborg Uldahl, tlf. 24 24 60 48 / ingeborguldahl@gmail.com 

Du kan læse mere om Parkinsonforeningen her på deres hjemmeside