Dansk Blindesamfund, Kreds Sydøstjylland

Dansk Blindesamfund giver støtte og rådgivning til blinde og stærkt svagsynede

Siden 1911, da foreningen blev stiftet, har vi brugt vores indflydelse og indsigt til at forbedre blinde og svagsynedes vilkår.

I Kolding hører du under Kreds Sydøstjylland, der dækker kommunerne, Fredericia, Hedensted, Horsens, Vejle og Kolding.

Temamøder

En gang om måneden fra september til juni afholder kredsen temamøder i hver af byerne Kolding, Vejle og Horsens.

På temamøderne tilstræber vi at gøre indholdet varierende og med dybde og bredde, samtidig med at det sociale samvær er overordentlig vigtigt.

Kredsbestyrelsen og konsulenterne modtager meget gerne forslag til debatemner og foredrag.

Du er som medlem meget velkommen til at medbringe en ledsager til temamøderne.

Kontakt: Oplysning om tid og sted for møder i Kolding fås ved henvendelse til DBS Sydøstjyllands bestyrelse;

Inge-Mette Rasmusen, tlf. 40 91 54 78 / ingemette@profibermail.dk 

eller Tove Mikkelsen, tlf. 75 53 54 36 / tove-mikkelsen@mail.dk 

 

Tandemcykling

Du har som synshandicappet mulighed for at få motion og frisk luft som bagsmækker på en tandemcykel. 

Kontakt: Lene Lebech, tlf. 29 63 73 33 / lele@kolding.dk 

Du kan læse mere om aktiviteterne i Dansk Blindesamfund, Sydøstjylland her på deres hjemmeside