Taps Krolf Klub

I Taps Krolf Klub har vi det hyggeligt og rart med hinanden.

Her spiller vi krolf for hyggens skyld og det sociale samvær vægtes højt.

Vi har 3 baner med 12 huller på hver.

Vi trækker hver gang lod om, hvem der skal spille sammen.

Sted: Vi spiller på sportspladsen, bagved børnehaven

Tid:

Mandag kl. 9.30-11.00

Onsdag kl. 19.00-21.00

Sæson: Vi spiller fra d. første mandag i maj til slutningen af september

Kontakt: Holdleder Connie Løwert Nielsen, tlf. 41 50 05 29, Mail clnielsen@mail.tele.dk