Vejstrup, Hejls og Taps Kirker

Pastoratet dækker over Vejstrup, Hejls og Taps kirker

Historisk set har vi med 3 meget gamle kirker at gøre.

Du kan læse mere om den spændende historie på vores hjemmeside - hvor du også kan læse om vores kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter.

Du kan læse om vores sogneformiddage og studiekreds her i opslaget. 

Vejstrup Kirke har en vis troskyldig ynde, skriver G. E. C. Gad i "De danske kirker". Vi kan fundere over hvad det betyder, men ynde kan vi vel ikke være utilfredse med.

Vejstrup Kirke skulle være bygget i 1071. Det fremgår af et stykke pergament, skrevet med gammel munke skrift og indsvøbt i en rulle bly, der blev fundet i alteret under en reparation i 1665. Man har også fundet en pergamentstrimmel, der oplyser, at højalteret i 1471 blev indviet til Sankt Peter og Sankt Paul.

Den romanske granitdøbefont er en gave fra hotelejer Petersen, fra Thomsens hotel i Kolding. Han fandt den på sin gård i 1907. Dåbsfadet er af nederlandsk type fra ca. 1625 med syndefaldet som motiv. Den nuværende prædikestol menes at være kommet til ved en istandsættelse af kirken i 1875.

Hejls kirke er en landsbykirke, der stammer fra 1100 tallet. Kirken er opført over en 800-årig periode, kor og skib er fra 1100 tallet, tårnet er fra 1300 tallet, sakristiet fra 1781, våbenhuset fra 1880 og kapellet fra 1888 og 1952. 

Altertavlen er et pragtstykke, hvis lige kun findes i få af vore landsbykirker - den blev i 1471 skænket til kirken af biskop Nicolaus Wulff af Slesvig, hvorunder Hejls dengang hørte. I korbuen står døbefonten af granit, der menes at være lige så gammel som kirken. Oprindelig var der intet fad i døbefonten, så det har været en hård behandling for et lille barn at blive sænket helt ned i det kolde vand, som man gjorde i gamle dage. 

Taps kirke, er ganske anselig, skriver C. E. C. Gad i "Danske kirker".

Der er vel ingen tvivl om, at åen kom før kirken. Hvis man skal tro sagnene, er det ovenikøbet åen, der er årsag til kirken og dens placering. Det fortælles nemlig, at nogle af de første danske kristne af Ansgar blev døbt i Taps Å. Tidligere kaldtes byen da også Dabs, hvilket betyder dåb. Taps er desuden kendt for, at Kong Christian X steg på den hvide hest for at ride over den nu annullerede grænse, over til det Sønderjylland, som i 1920 blev genforenet med Danmark.

Kirken har romansk skib, kor og apsis fra 1050-1250, mens tårnet er sengotisk fra 1400-1550. I våbenhuset, der kom til sidst i 1800-tallet, er der et interessant oldtidsminde, nemlig en aflang granitplade med tre indristede hjulkors. Det er antagelig fra år 500 før Kristi fødsel. 

 

Sogneformiddage er åbne for alle, der har lyst til foredrag, fællessang og kaffebord.

Der er minimum  4 sogneformiddage i efteråret og 4 i foråret - de annonceres i kirkebladet og på vores hjemmeside

Sted: Konfirmandstuen i Hejls præstegård, Hejls Kirkevej 21, 6094 Hejls 

Tid: Kl. 10.00-11.30, oftest på tirsdage

Kontakt: Goulnar Christensen, tlf. 60 18 62 55 / vhtorganist@gmail.com  

 

Studiekredsen er åben for alle og tager et tema op med et religiøst/kirkeligt indhold.

Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen kommer med et oplæg, der efterfølges af debat i grupper. Der er minimum 4 møder i efteråret og 4 i foråret i studiekredsen - de annonceres i kirkebladet og på vores hjemmeside

Der serveres kaffe og brød.

Sted: Konfirmandstuen i Hejls præstegård, Hejls Kirkevej 21, 6094 Hejls  

Tid: Kl. 19.00-22.00, oftest på tirsdage

Kontakt: Henrik Vestergaard Jørgensen, mail: hvjo@km.dk 

 

Har du spørgsmål om aktiviteter eller kirkens handlinger, er du velkommen til at kontakte: Kirke- og kulturmedarbejder, Malene Jørgensen, tlf. 30 50 59 85 /
vhtkultur@gmail.com 

Sognepræst, Henrik Vestergaard Jørgensen, tlf. 21 44 66 01 / hvjo@km.dk 

Du kan læse mere om Vejstrup Kirke og deres aktiviteter her på deres hjemmeside