Simon Peters Kirke

Simon Peters Kirke kendes på lang afstand på sine gule håndstrøgne sten

 

Men går du indenfor, er Simon Peters Kirke først og fremmest de ”levende stene”, levende mennesker


På utallige måder ugen igennem får kirken krop, når mennesker mødes.
På stadig nye måder bliver den kristne tro udfordret og udfoldet, formidlet og forkyndt. Den eneste måde, det kan foregå troværdigt på, er når der er højt til loftet og respekt for mangfoldigheden.
Menighedsrådet ser det som en meget væsentlig opgave at støtte det kirkelige ungdomsarbejde i sognet, og har et godt og nært samarbejde med KFUM spejderne.

Bamseholdet strikker bamser, der giver tryghed og glæde til syge børn på Kolding Sygehus.
Mens der strikkes, nyder vi hinandens selskab og en kop kaffe. Har du lyst til at være med?
Sted: Vi mødes i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: Hver anden tirsdag kl. 10.00-12.00
Kontakt: Anni Nielsen, tlf. 21 32 06 66 / ab.nielsen46@gmail.com 

Brunchfællesskab i den internationale menighed
Deltagerne medbringer mad – og gerne noget fra deres egen tradition – til et fælles buffetbord alt efter, hvor meget man selv spiser. Under brunchen opfordres enhver til at introducere sig selv for dem, som sidder ved samme bord.
Hver gang er der en person, som på forhånd er blevet bedt om at fortælle om sit lands historie, kultur, sit håb og sine drømme. Efter oplægget er der tid til at stille spørgsmål, synge og spørge nærmere ind til oplægget.
Sted: Vi mødes i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: Den 3. søndag i måneden kl. 12.15
Kontakt: Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 30 45 04 14

Bønnegruppen starter med en salme og nogle vers fra bibelen. Derefter beder vi for de emner, der er aktuelle den dag.
Det kræver ingen forudsætning for at deltage, og alt foregår naturligvis under tavshedspligt.
Sted: Vi mødes i et kontor i kirken, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: onsdag i ulige uger kl. 19.00-20.00
Kontakt: Elly Jørgensen tlf. 40 57 31 29

Det´ for mænd er en mandeklub, der henvender sig til mænd i alle aldre, som har brug for et frirum til at få vendt det, der fylder.
Hver gang er der samtale, foredrag eller ekskursion og der er altid kaffe på kanden med et rundstykke for 20 kr.
Alle interesserede mænd er meget velkomne til at møde op.
Sted: Vi mødes i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: Den første torsdag i hver måned kl. 10.00-12.00
Kontakt: Jesper Hansen, tlf. 50 94 67 71

Fællessang – omkring et flygel
En helt igennem uhøjtidelig sangaften, hvor der er højt til loftet og plads til alle. Omdrejningspunktet er højskolesangbogen hvorfra der vælges og synges frit.
Sted: Kirken, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: 4 onsdage om året. Se hjemmesiden

Krop og tro i bevægelse er en måde, hvor vi med bevægelse og bøn og kristen meditation kan stille os lyttende over for Gud.
Ved at træne muskler, vejrtrækning, smidighed og balance forsøger vi at opnå en indre ro, der måske kan virke afstressende, og måske kan give lidt mental ro, så vi bedre kan åbne os for at blive opmærksomme på Guds nærvær.
Krop og tro i bevægelse er for alle, der ønsker at bruge kroppen som en del af deres trospraksis. Alle kan være med uanset tro og ståsted.
Kom i tøj, du kan bevæge dig i og medbring liggeunderlag, vandflaske, pude og tæppe. Deltagelse er gratis og der er ikke tilmelding, du kommer blot de gange, du kan og har lyst.
Sted: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding
Tid: Mandag kl. 19.30 – 20.30. Se hjemmesiden.

Kvinder møder Kvinder er et tiltag i den internationale menighed med fokus på behovet hos kvinder fra forskellige kulturer og religioner.
Emnerne er eksempelvis madlavning, blomsterdekorationer, alle kvinders fødselsdag, kvinders situation i forskellige lande, udflugt i det fri. Vi hører også om dansk kultur og kirkeårets højtider.
Sted: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding
Tid: Sidste lørdag i måneden kl. 14.00-17.00
Kontaktperson: Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 30 45 04 14

Meditativ bibellæsning er en læse- og samtalegruppe i Simon Peters Kirke, der er åben for alle og hvor den bibelske tekst og personlige eftertanke er i centrum.
Også i år fortsætter vi med en gang om måneden at læse en af den kommende søndags bibelske tekster meditativt, dvs. langsomt og fordybende.
Sted: Kirken, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: se hjemmesiden
Kontakt: Birgit Urd Andersen tlf. 28 94 02 73

Fællesskabs-gruppen tager udgangspunkt i hverdagen med Gud.
Indholdet varierer, men der lagt vægt på et meget uformelt fællesskab, hvor der er plads til en god snak over en kop kaffe.
Vi synger sammen hver aften, og alle er hjertelig velkomne.
Sted: Vi mødes i kirkens lokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: Hver anden torsdag kl. 19.00-21.00, se hjemmesiden
Kontakt: Erling og Magda Hybschmann, tlf. 42 41 31 05

PREP-par kursus er ikke terapi eller gruppearbejde, men et kursus hvor hvert par arbejder på at få praktiske redskaber til at vedligeholde et engageret parforhold.
Det kræver tilmelding og betaling at deltage, kr. 600,- pr. par for 4 gange. Kurset kører 1 gang årligt.
Sted: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding
Kontakt: Birgitte Molin, tlf. 22 46 64 26 / bimo@km.dk eller Keld Molin, tlf. 20 64 75 50 / keld.molin@mail.dk

Sogneeftermiddage afholdes 12-15 tirsdage om året
Hver sogneeftermiddag tager fat på et emne, der præsenteres af interne eller eksterne foredragsholdere. Emnerne spænder bredt fra kultur og samfund til kirke og kristendom og akkompagneres af fællessang fra højskolesangbogen.
Man betaler 20 kr. for kaffen. Find næste sogneeftermiddag i kalenderen på vores hjemmeside
Sted: I kirkens menighedslokaler, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tid: Kl. 14.30-16.30

Har du spørgsmål til Kirken og de mange aktiviteter kan du kontakte:
Kirkens kontor, åbent mandag-torsdag kl. 9.30–14.00
Tlf. 75 53 87 12 / simonpeters.sognkolding@km.dk 


Du kan læse mere om Simon Peters Kirke og deres aktiviteter – her på deres hjemmeside.


Du kan også følge Simon Peters Kirke på Facebook.