Lejrskov og Jordrup Kirker

Lejrskov og Jordrup Kirker har fælles pastorat

Lejrskov Kirke er en kirke fra 11-1200 tallet bygget i romansk stil. Kirken har gennemgået forskellige reparationer og restaureringer gennem tiden, men fik ved en hovedreparation i 1764 den skikkelse, vi kender i dag, og ved en gennemgribende restaurering i 1950 sit endelige udseende.

Sognet hed oprindeligt Erst Sogn og først fra 1600-tallet refereres der til Lejrskov, den nærliggende landsby, hvor præstegården lå. Kirken har gennem tiden været ejet af bl.a. kronen, kirkens præst og lokale bønder, men overgik i 1913 til selveje. 

Den nuværende Jordrup Kirke blev bygget i 1884 og erstattede en lille middelalderkirke, der havde ligget nøjagtigt samme sted. Det var bl.a. ønsket om en større kirke, der i 1884 førte til nedrivning af den gamle kirke.

Kirkens døbefont og den ene klokke er levn fra den gamle kirke, begge fra middelalderen. Herudover er dåbsfadet fra omkring 1550 og alterkalken skænket omkring renoveringen af den gamle kirke i 1680. 

 

Sogneaftner er kirkens foredragstilbud. Alle er velkomne. 

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv. Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.

Tid: Aftenarrangementer, se mere på kirkens hjemmeside / Facebookside

Sted: Konfirmandstuen i Præstegården, Lejrskov Kirkevej 8, 6640 Lunderskov, overfor Lejrskov Kirke

 

Besøgstjeneste - vil du gerne HAVE en besøgsven, eller kunne du tænke dig at BLIVE besøgsven?

Lejrskov-Jordrup Kirker har sammen med 10 andre sogne i Kolding Provsti oprettet en besøgstjeneste, hvor vi gerne vil være med til at formidle kontakt mellem besøgsværter og besøgsvenner i Lejrskov-Jordrup.

En besøgsven kan komme hos en besøgsvært i et privat hjem eller på plejehjemmet. Begge har tavshedspligt.

Besøgsvennen arbejder frivilligt og kommer kun, så længe man ønsker det.

Kontakt: Sognepræst Niels Risbjerg Lai, tlf. 21 29 80 02 / nrl@km.dk

 

Sjælesorg er en samtale med en præst om livet, både i sorg og glæde.

Alle præster tilbyder sjælesorg og har tavshedspligt. Samtalen kan handle om alt fra tabet af et nært familiemedlem til mismod eller tros spørgsmål.

Præsten er ikke psykolog, men kan lytte.

Kontakt: Sognepræst Niels Risbjerg Lai, tlf. 21 29 80 02 / nrl@km.dk

 

Besøg af præsten er for dem, der ønsker besøg hjemme eller på sygehuset af præsten.

Kender du en, som du ved, ville blive glad for et besøg, må du også meget gerne ringe.

Kontakt: Sognepræst Niels Risbjerg Lai, tlf. 21 29 80 02 / nrl@km.dk

 

Du kan læse mere om Lejrskov og Jordrup Kirker og deres aktiviteter her på deres fælles hjemmeside

Du kan også følge kirkerne på Facebook