Kirke I Byen Kolding

Kirke-i-byen er en frikirke og en del af Apostolsk Kirke i Danmark

Apostolsk Kirke er et anerkendt trossamfund. Kirkeibyen er med i Frikirke-Net, som er en landsdækkende organisation bestående af frikirker og organisationer.

Vi tror på en god sammenfattende og historisk bred formulering af vores teologi, der tager udgangspunkt i den såkaldte “apostolske trosbekendelse”, der blev formuleret omkring år 200 e. Kr. Den regnes som et fælles bekendelsesgrundlag for alle kristne.

Sted: Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding

 

Kontakt: Vi kan træffes mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 på tlf. 24 34 26 15 / info@kirkeibyen.dk 

Du kan læse mere om Kirke-i-byen på deres hjemmeside www.kirkeibyen.dk