Bramdrup Kirke

Bramdrup Kirkes historie går langt tilbage og fortæller om en anden tid, da man levede et ganske andet liv her på dette sted

Kirken blev bygget her, fortælles det, fordi man klagede over, at der var for langt at gå til gudstjeneste i henholdsvis Eltang eller Harte kirke.

Kirken danner i dag, som den altid har gjort, ramme om sognets søndagsgudstjeneste og andre kirkelige handlinger i ugens løb, og den er stadig centrum i "landsbyen".

Det er en dejlig kirke at komme i, men da den er bygget til en lille landsby, der i lange perioder næppe har talt over 2-300 mennesker, så er den nu ofte for lille, da sognet beboes af ca. 4600 mennesker.

Bramdrup Kirke har et bredt tilbud af aktiviteter ud over de kirkelige handlinger. Da der kan være undtagelser pga. ferie og andet, beder vi dig holde øje med kalenderen i kirkebladet og på vores hjemmeside. 

 

Morgenandagter er en mulighed for at opleve fællesskab og hyggelig samvær med hinanden

Efter andagten inviterer vi til morgenkaffe/brød i sognegården for 25 kr. Alle er velkomne.

Sted: Bramdrup Kirke

Tid: Den første fredag hver måned kl. 10.15 - det varer ca. en halv times tid

 

Før søndagen er et åbent forum, hvor præst og organist gennemgår søndagens læsninger og salmer.

Der serveres morgenkaffe/brød i løbet af formiddagen for 25 kr.

Sted: Sognegården, Kirkely 15, Bramdrupdam

Tid: Hver 3. fredag i måneden kl. 10.15

 

Læsekredsen Både nye og tidligere deltagere er velkomne. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig og få yderligere information. 

Sted:Sognegården, Kirkely 15, Bramdrupdam

Tid: Mandag aften kl. 19.30 

Kontakt: Magda Knudsen, tlf. 20 43 87 44

 

Patchwork-kredsen

Sted: Sognegården, Kirkely 15, Bramdrupdam

Tid: Mandag aften kl. 19.00 i lige uger

Kontakt: Ingelise Pedersen, tlf. 75 56 16 87

 

Sogneaftner er kirkens foredragstilbud

Formålet er oplysning om både det folkelige og det kirkelige liv, og foredragene varierer alt efter emne og foredragsholder.

Fællessang og hyggeligt kaffebord er en naturlig del af sogneaftnerne.

Det koster 25 kr. for kaffe/te og brød, og alle er velkomne.

Sted: Sognegården, Kirkely 15, Bramdrupdam

Tid: Sogneaftener afholdes typisk den sidste torsdag i måneden, to gange i foråret og to gange i efteråret.  Læs mere på kirkens hjemmeside.

 

Sogneudflugten er en fast årlig begivenhed i juni måned, fortrinsvis for ældre og pensionister. Det er en heldagstur fra kl. 8.30-17.00 og arrangeres i samarbejde med Harte Kirke.

I to busser drager vi ud i det grønne til en kultur destination i Jylland/Fyn. Vi synger sange og salmer i bussen fra det medbragte sangark. På ruten er der indlagt besøg i en lokal kirke til en lille andagt.

Midt på dagen får vi frokost på en kro/restaurant.

Pris og destination offentliggøres i kirkebladet.

 

Den personlige individuelle samtale med præsterne i Bramdrup er et tilbud, mange kan få behov for i en vanskelig personlig eller familiemæssig situation.

Døren til vore præsters kontor er altid åben for enhver, der måtte ønske det, ligesom der kan laves aftale om besøg i hjemmet.

Kontakt: Sognepræst Lone Vesterdal, tlf. 75 51 85 36 / love@km.dk  - eller

Sognepræst Pia Haaning Lorenzen, tlf. 60 91 79 78 / phlo@km.dk 

 

Har du spørgsmål til Bramdrup Kirke og de mange aktiviteter, er du velkommen til at kontakte:

Kirke- og Kulturmedarbejder Camilla Holm Svanberg, tlf. 61 39 23 60 / kirkekultur.bramdrup@gmail.com 

Du kan læse mere om Bramdrup Kirke og deres aktiviteter her på deres hjemmeside