Almind og Viuf Kirker

Der er 2 kirker i vores pastorat, hver med deres spændende historie og særpræg

Almind kirke er både den nyeste og ældste af vore kirker. Kirken er den ældste på egnen, og omtales i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Den ældste kirkebygning har formentlig været af træ, men blev i 1200-tallet erstattet af en romansk kirke opført af u-tilhuggede kampesten og med fladt loft.

I 1887 besluttede kirkeejerne at nedrive den gamle kirke, og en ny kirkebygning blev bygget af kløvede kampesten ovenpå den romanske sokkel, tårnet derimod i små røde mursten med et højt kobberspir. 

Viuf Kirke er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp over skråkantsokkel med hjørnehoveder. Indvendig ses en apsisbue og i murværket ses flere krumhugne kvadersten samt flere romanske vinduer. 

I korets sydmur ses et tilmuret spedalskheds- vindue, hvor man har rakt mad ud til spedalske og i østgavlen ses en fornemt udført Kristusfigur med tekstbånd, EGO SUM VIA VERITAS ET VITA - "jeg er vejen, sandheden og livet" 

 

Håndarbejdscafé for kvinder som godt kan lide at strikke, hækle, lave patchwork eller brodere. 

I stedet for at sidde hver for sig, synes vi i Menighedsrådet, at det kunne være hyggeligt at sidde sammen med andre kvinder og arbejde med sit håndarbejde og måske få tips eller gode ideer undervejs.

Cafeen har egen hyggepianist, og der holdes pause med kaffe og ostemad.

Sted: Sognehuset på Vestergade 10, 6051 Almind

Tid: Den første tirsdag i måneden kl. 10.00-13.00

Kontakt: Alice Blomgren Nielsen, tlf. 61 67 72 36

 

Voksenkoret for alle sangglade mænd og kvinder

Et voksenkor for alle. Vi synger et bredt repertoire af salmer, højskolesange, opera og pop.

Vi øver flerstemmig sang, både klassiske og rytmiske sange samt salmer og efter en kaffepause synger vi sange fra højskolesangbogen og salmebogen.

Koret deltager ved ca. en gudstjeneste pr. måned og to årlige koncerter i kirkerne.

Tid: Hver anden mandag kl. 19.00–21.00

Sted: Sognehuset i Almind

Kontakt: Bettina Hellemann Munch, tlf. 4095 6109 eller mail bettmunch@gmail.com 

 

Sjælesorg er en samtale med en præst om problemer i ens liv. Samtalen kan handle om alt fra tabet af et nært familiemedlem til en lettere depression eller tros spørgsmål.

Præster tilbyder sjælesorg og har tavshedspligt. Præsten er ikke psykolog og skal ikke løse problemer, men kan lytte og trøste. Måske beder præsten en bøn eller synger en salme.

Kontakt: Præst Hans Otto Tobler, tlf. 75 56 10 22 / hot@km.dk 

 

Du kan læse mere om Almind og Viuf Kirke og deres aktiviteter her på deres hjemmeside