Hjælpemiddelafdelingen, Kolding Kommune

Vi tager os af ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler og handicapbiler.

Har du et varigt behov for brug af hjælpemidler, kan du søge om bevilling hos Kolding Kommunes hjælpemiddelafdeling. Vi bevilger efter "lov om social service", hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevne, der er varigt nedsat. Hjælpemidler bevilges behov og en konkret vurdering.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Kommunen yder kun støtte til et hjælpemiddel, hvis du har fået bevillingen, inden du anskaffer hjælpemidlet. Der kan være egenbetaling på nogle hjælpemidler. Der skal ansøges elektronisk om hjælpemidler, hvilket du kan se mere om på vores hjemmeside, hvor du også finder link til ansøgning.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du ikke kan ansøge elektronisk eller har spørgsmål vedr. hjælpemidler. 

Kontakt: Hjælpemiddelafdelingen, tlf. 79 79 70 50 / hjaelpemidler@kolding.dk 

 

Åben Hjælpemiddelservice - her kan du kan møde op om torsdagen, men du skal bestille tid på tlf. 79 79 70 50, inden du kommer. 

Du kan få en samtale med terapeuten om det, du har svært ved i hverdagen, og hvad du gerne selv vil kunne klare, og du kan få vejledning i brug af dine hjælpemidler.

Du kan i Åben Hjælpemiddelservice bl.a. søge om gribetang, transportkørestol, strømpepåtager, rollator, badetaburet/badebænk, små hjælpemidler og udskiftning af pude til kørestol. Der findes desuden et udvalg af små hjælpemidler, f.eks. vinklede knive, kartoffelskrællere, lågåbnere m.m., som du kan afprøve på stedet for derfor selv at købe dem i almindelige butikker.

Sted: PreMed Hjælpemiddeldepot, Jernet 13, 6000 Kolding

Du kan læse mere om Hjælpemiddelafdelingen her på hjemmesiden