CSV - Kommunikation & teknologi

CSV har tilbud for borgere, der har vanskeligt ved at se, høre eller tale.

Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete udfordringer.

Nogle gange kan udfordringen bedres eller løses gennem undervisning og læring af nye strategier – andre gange kan det kræve et hjælpemiddel.

Taleområdet kan have fokus på at få så meget af sproget tilbage som muligt efter en skade på hjernen eller at tale igen efter et sygdomsforløb.

Hørekonsulenterne justerer høreapparater, finder andre egnede hjælpemidler eller underviser i gode strategier.

Og synskonsulenterne kan både hjælpe med at finde det rette synshjælpemiddel og undervise i at få mest muligt ud af det syn, der er tilbage.

Der er forskellige kriterier, og det afhænger af en konkret vurdering, om man er i målgruppen for en ydelse. Tilbuddene er gratis for borgere i Kolding Kommune.

Sted: CSV, Skovvejen 1 B, 6000 Kolding

Kontakt: CSV, tlf. 79 79 29 99 / csv@kolding.dk 

Du kan læse mere om CSV her på deres hjemmeside