Hemingway Club

Vejen til det gode liv - for voksne mænd

I Hemingway Club skaber vi et fællesskab, hvor mænd over 60 år kan trives, vedligeholde og udvikle deres sociale kompetencer. Fællesskabet er drevet af frivillige og bygger på åbenhed, alsidighed og respekt for andre. 

Vi er ikke en litterær klub, på trods af navnet, men vi er inspireret af Ernest Hemingways maskulinitet, eventyrlyst og nysgerrighed. Alle Hemingway Clubber har en fælles formål med at sikre en ensartet, positiv, kvalitativ, lærerig og berigende oplevelse. 

Der findes mange Hemingway Clubber rundt omkring i Danmark, men den enkelte klub skaber selv indholdet for møderne. 

  • Vi hygger med det formål at være klogere, når vi går hjem, end da vi kom. 
  • Inspiration til et aktiv seniorliv
  • Foredrag 
  • Vi er uafhængige af politik, religion og andre tilhørsforhold

Sted: Vi holder til ved Kolding Selvhjælp, Banegårdspladsen 2, 2 sal, 6000 Kolding

Tid: Torsdag kl. 9.30-11.30 i ulige uger

Kontakt: Tlf. 75 50 79 02 / info.kolding@hemingwayclub.dk 

Du kan læse mere om Hemingway Club her på hjemmesiden

<--! Monsido -->