Borger til borger

”Borger til Borger” betyder ligestillet støtte og er et tilbud inden for det sociale område i Kolding Kommune, hvor borgere støtter borgere til at tage mere del i lokalsamfundet

Borger til Borger har til formål at skabe mulighed for at indgå i fælleskaber.

Igennem tilbuddet vil der skabes mulighed for at borgere med individuelle udfordringer får et øget netværk og kan deltage i fællesskaber, således at de på sigt bedre kan klare sig selvstændigt i hverdagen.

Borgere der selv har haft nogle udfordringer inde på livet tilbyder sig som frivillige mentorer. Mentorens opgave er at yde samvær og støtte til en borger bosiddende i Kolding kommune, som aktuelt har særlige udfordringer.

Mentor og borger mødes uden for hjemmet til aktiviteter hver uge eller hver 14. dag, alt efter hvad der passer bedst. Det kan være gåture, café, strøgtur, sport, biografbesøg mm.

Mentor og borgerforløbet varer så længe makkerskabet giver mening, hvorefter det afsluttes. Herefter kan borger og mentor indgå i et nyt forløb, være med i en gruppe, holde pause eller stoppe i Borger til Borger.

 

For dig der gerne vil have en mentor eller vil være med i en af Borger til Borgers grupper

Du er borger med en sårbarhed eller udfordring, som er motiveret for at modtage støtte fra en frivillig mentor, der selv har erfaring med sårbarhed eller udfordringer og som derfor ved hvordan det er. Du kan også være en borger, der enten overvejer, er tilknyttet eller afsluttes fra støtte/kontaktpersonsordningen i Kolding kommune.

Hvad kræver det af dig at være med?
• At du er interesseret i at komme ud af egen bolig
• At du har interesse i og er villig til at prøve nye ting
• At du tager medansvar for samarbejdet
• At du overholder aftaler
• At du melder afbud hvis du er forhindret

Kontakt: For at få mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte projektmedarbejder Marie-Louise Stub, tlf. 21 24 88 02 / lstu@kolding.dk 

Du kan læse mere om Borger til Borger her på hjemmesiden

<--! Monsido -->