Gratis ledsageordning til mennesker med synshandicap over 67 år

Created: 04. juli 2023
Er du blind eller har en synsrest på max 10% kan du nu få en gratis ledsageordning, hvis du er over 67 år.

Dansk Blindesamfund tilbyder ledsageordning til mennesker med synshandicap. Er man helt blind eller har en synsrest på max 10% kan man få 7 timers ledsagelse pr. måned med mulighed for opsparing.

Man vælger selv, hvilke aktiviteter man har brug for en ledsager til. 

Om ordningen

Ordningen om ledsagere til ældre over 67 år med synshandicap er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed. 

Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen, og DUOS, der er en af landets største leverandører af velfærdsydelser, herunder ledsagelse, forestår alle opgaver i forbindelse med selve ledsagelsen. 

Sådan kommer du med i ordningen

Ring til Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere på telefon 69 16 16 58 mandag til fredag kl. 9-15 eller send en mail til: medlemsservice@blind.dk